Vilka av följande varningstecken lider ni av?
Butiksdatasystemet är i mångt och mycket informationskärnan i en butiksverksamhet. Det ska hålla koll på produkter, priser, lager, kunder och kampanjer och dessutom leverera relevanta och överskådliga rapporter. När allt fungerar så flyter verksamheten på bra och alla delar av butiken är tydligt sammankopplade. Först då kan man leverera ett erbjudande och en köpupplevelse som matchar kundens förväntningar.

Trots detta så kämpar många butiker fortfarande med föråldrade system, gammal hårdvara och integrationer som inte synkar rätt information tillräckligt fort. Dessa lösningar är både dyra att underhålla och begränsar butikens möjligheter att skapa ett attraktivt erbjudande. Många handlare är rädda för kostnaden att investera i en ny lösning men sanningen är att den gamla lösningen förmodligen kostar dem mer i förlorade möjligheter än investeringen i en ny lösning skulle innebära.

Här följer en lista på nio vanliga varningstecken som butiker borde vara medvetna om. Om mer än två av dessa stämmer så har verksamheten förmodligen ett stort behov av en uppdaterad lösning!


Varningstecken 1 – Man kan inte ta emot returer från andra säljkanaler.

Kunder förflyttar sig idag sömlöst mellan kanaler, både för att shoppa och fönstershoppa, och man förväntar sig att kunna returnera och byta varor på samma sätt som man handlar. Enligt en studie från Shopify så undersöker 67% av kunder hur returpolicyn ser ut innan man handlar och 33% uppger att man drar sig för att handla om returpolicyn är för komplicerad. Två av de högst efterfrågade möjligheterna är först och främst en väldigt enkel process för att returnera varor och i andra hand möjligheten att returnera varor i en fysisk butik.

Många kunder orkar inte ens returnera en felaktig vara om förfarandet är för jobbigt, men de kommer inte handla från samma butik igen.

Frågan för butiker att ställa sig är ”ger min nuvarande lösning mig möjligheten att hantera returer och byten av varor från andra säljkanaler än den aktuella butiken, utan att det innebär en massa manuellt arbete och röriga bokföringsrapporter?”.


Varningstecken 2 – Kunder kan inte hämta onlineköp i butik.

Click and collect som är benämningen på att genomföra ett köp online för att hämta i butik är högt efterfrågad idag. Förutom att tjänsten är högt efterfrågad av konsumenter så har det bevisats leda till många andra fördelar för butiker, till exempel fler varor per kvitto då kunder ofta lägger till oplanerade köp när man är i butiken för att hämta sin beställning. Utlämningen i fysisk butik ger också handlaren ytterligare en möjlighet att skapa merförsäljning genom att erbjuda tillbehör och relaterade produkter.

Frågan för butiker att ställa sig är ”missar vi ett potentiellt kundflöde i butiken och därmed högre kvittovärden genom att hålla vår e-handel separerad från den fysiska butiken?”.


Varningstecken 3 – Lagerinformationen är otydlig eller osynlig.

En studie från The IBM Institute for Business Value visar att 66% av konsumenter vill veta om en vara finns tillgänglig innan man gör en resa till butiken. Om man inte vet att varan finns tillgänglig så finns det en risk att kunden aldrig ens kommer till butiken. Trots detta visar Sapio Research att bara en tredjedel av butiker visar tydlig och korrekt lagerinformation online. Hela 45% visar ingen information alls.

Denna informationsbrist drabbar inte bara konsumenter. Enligt samma IBM studie förväntar sig 46% av konsumenter att butikspersonal direkt ska kunna lösa problem med produkter som saknas i butiken. Samtidigt visar en annan studie från BRP att mindre än 15% av butiker har effektiva verktyg för att låta personal få korrekt lagerinformation från andra butiker och kanaler.

Frågan för butiker att ställa sig är ”måste mina kunder ta sig till en butik för att få reda på om en vara finns inne? Och om den inte finns, kan butikspersonalen lösa det problemet på ett bra sätt?”.


Varningstecken 4 – Det säljs regelbundet varor som inte finns i lager.

Många butikskedjor använder idag isolerade system i varje butik, vilket betyder att lagerstatus och transaktioner sparas i en lokal databas i varje butik. Om alla dessa system inte delar information på ett snabbt och korrekt sätt så finns det en stor risk att varor säljs i e-handeln men att handlaren, alldeles för sent, märker att varan är slut i lager. Det leder till ett tråkigt meddelande till kunden att varan man köpt tyvärr inte finns tillgänglig och förmodligen till en helt tappad försäljning.

Frågan för butiker att ställa sig är ”visar vår webbsida felaktig information på grund av dåligt synkade system?”.


Varningstecken 5 – För mycket tid läggs på manuellt arbete.

För att vara 2019 så lägger butiker fortfarande skrämmande mycket tid på onödigt manuellt arbete som skulle kunna digitaliseras. En rapport från EKN visar att 64% av personal i butiker fortfarande behöver lägga tid på fysiskt pappersarbete, alltså att med penna fylla i papper med information! Alla dessa dokument behöver naturligtvis sedan fysiskt knappas in i olika system för att följas upp med ytterligare slösad tid och uppenbar risk för fel till följd.

En kund som Mobiplus hjälpte att byta system satt tidigare i slutet av varje månad med personal från redovisningsbyrån för att manuellt jämföra lagersiffror med försäljningssiffror bara för att deras system inte synkade informationen. Eftersom lagerjusteringarna skedde manuellt så kunde man aldrig veta om siffran i lagersystemet stämde.

Frågan för butiker att ställa sig är ”hur många arbetstimmar lägger vår verksamhet på att manuellt hantera och kontrollera siffror, och vad kostar det?”.


Varningstecken 6 – Information om lojala kunder är inte tillgänglig överallt.

För att skapa en engagerande kundresa idag så behöver kunden identifieras redan i början av köpresan och sedan följas genom de olika kanaler och kontaktpunkter man använder. Denna information behöver sedan finnas tillgänglig i hela verksamheten för att man ska kunna skapa ett personligt bemötande.

Detta blir en omöjlig uppgift, om man som vissa handlare, hanterar olika kanaler och kanske till och med olika butiker som separata enheter. Vissa handlare har inte ens ett centralt kundregister och värdefull data kring kunder, i den mån den ens finns, sparas i olika system som inte kommunicerar med varandra. Detta resulterar i dublettkunder, rörig information och framförallt att viktig information saknas. Det gör arbetet att skapa relevanta kampanjer och erbjudanden, och därmed den typ av köpupplevelse som kunden förväntar sig, omöjligt.

Frågan för butiker att ställa sig är ”har jag de verktyg jag behöver för att kunna kommunicera med mina kunder på ett effektivt sätt eller saknas det tillgång till rätt information?”.


Varningstecken 7 – Det går inte att följa hur verksamheten går i tid.

Att kunna följa en verksamhet i (i alla fall någorlunda) realtid är en nödvändighet för att kunna fatta rätt beslut i tid. Under perioder när det är högtryck i försäljningen så kan bristen på uppdaterad information, och därmed möjligheten att kunna agera i tid, skada verksamheten och i förlängningen verkligen påverka lönsamheten negativt.

Om varje butik eller kanal hanteras som en separat enhet kan det bli otroligt mödosamt att hålla koll på viktig information och nyckeltal. Det blir ofta en arbetskrävande manuell process att överhuvudtaget kunna sammanfoga data från olika källor för att kunna skapa en helhetsbild över hur det går. Dessutom är informationen redan inaktuell när den väl sammanställts vilket leder till att beslut, om alls, kan fattas för sent och kanske dessutom i helt fel riktning baserat på felaktig, bristfällig eller meningslös information.

Frågan för butiker att ställa sig är ”om besluten som fattas är baserade på aktuell information och om man överhuvudtaget kan lita på underlagen som används?”.


Varningstecken 8 – Att göra prisändringar eller att rulla ut nya erbjudanden och kampanjer är en komplex och tidskrävande uppgift.

Om verksamheten bygger på många olika och gamla system som hänger ihop med bristfälliga integrationer så kan till och med enkla och lönsamma saker som att skapa erbjudanden och kampanjer till slut bli så svårt att de inte längre är lönsamma. Om man inte kan följa hur olika produkter säljer så blir det omöjligt att veta vilka kampanjer och erbjudanden som behövs skapas.

Till och med något så enkelt som att genomföra prisändringar kan bli en komplicerad historia om man har en systemuppsättning som lägger fällben för verksamheten. Mobiplus har ofta bytt ut system hos kunder som tidigare skött sina artiklar och priser via olika separata databaser och excelfiler vilket leder till väldigt mycket manuellt arbete och många misstag.

Frågan för butiker att ställa sig är ”kan vi på ett enkelt sätt göra prisändringar, skapa kampanjer och sedan mäta resultaten i alla kanaler?”.


Varningstecken 9 – Det kostar väldigt mycket bara att underhålla de befintliga systemen och integrationerna.

En studie från Stripe visar att nästan 70% av tillfrågade företag hålls tillbaka i sin utveckling på grund av föråldrade och specialbyggda system som man upplever är såra att byta ut. Många större företag har flera anställda som endast arbetar med att underhålla system, leta buggar och att reparera gammal kod. Problemet blir ju dessutom bara större och större desto längre man sitter kvar i dessa gamla lösningar och ju längre man väntar desto större blir plåstret som till slut måste ryckas bort.

Frågan för butiker att ställa sig är ”om vissa system är så gamla att de inte ens supporteras och uppdateras längre och kostar det så mycket att underhålla våra befintliga system att vi inte känner att vi har råd att byta ut dem?


Enligt en studie från IHL Group och NCR så investerar de retailföretag som anses som branschledande och mest lönsamma 69% mer i systemlösningar än genomsnittet för branschen. Det är dock inte viktigast hur mycket pengar som spenderas utan framförallt hur pengarna investeras. Butiker måste tillslut våga släppa sina gamla system och våga gå in i en ny, modern lösning som säkerställer den framtida konkurrenskraften. I ett modernt system samlas all information verksamheten behöver på ett ställe för att ligga till grund för korrekta och snabba beslut.

Om ni känner att flera av varningstecknen ovan passar på er verksamhet så tveka inte att ta kontakt med oss på Mobiplus så kan vi gå igenom vilken digitaliseringsresa just er verksamhet står inför!

‹ Tillbaka