Öka din försäljning med hjälp av UX

UX – När användarupplevelsen står i fokus

När vi på Mobiplus intog BrightonSEO i september stod kursdag först på schemat. Min kollega avancerade sig i tankegången av den spännande trenden influencers och en fördjupning av detta kommer i en senare artikel. Nu ska vi istället fokusera på UX dvs. användarupplevelsen.

Låt säga att ditt företag har en webbplats och att du även är aktiv på sociala medier och vill att försäljningen ska öka. Men har ni också tänkt på hur er webbplats egentligen fungerar och hur kundresan ser ut och upplevs av besökaren?

UX är inget nytt begrepp men ett tankesätt som är viktigare än någonsin. Oavsett om du hört uttrycket eller inte kommer du i kontakt med det dagligen. Idag vill vi själva avgöra när, var och hur vi shoppar och söker information. Vi är alltid på språng och därför måste tekniken anpassas för att användarupplevelsen ska vara så flexibel och bra som möjligt. Detta kan gälla när du surfar runt på en webbplats, när du använder en fjärrkontroll eller en app i mobilen. Är det lätt att navigera? Hittar du den information du söker? Får du snabbt en förståelse hur funktioner fungerar? Hur känns det när du använder systemet eller produkten, blir du glad eller frustrerad? Det är här UX kommer in i bilden.

 

Gör kundresan personlig och fokusera på individen

Inom UX är individen i fokus. Upplevelsen ska gärna vara så personifierad som möjligt och även att upplevelsen mellan exempelvis en fysisk butik och en e-handel ska gå hand i hand. UX (user experience) innebär hur en webbplats, produkt eller tjänst upplevs av användaren, alltså exempelvis när en besökare går in på ditt företags webbplats för att köpa en produkt. Användarupplevelsen är en väldigt viktig punkt som bör genomsyra hela företaget och dess varumärke. Är kundresan smidig ökar möjligheten att kunden återvänder.

Upplever besökaren att webbplatsen:

 • Är användarvänlig med relevant information som är enkel att hitta och förstå
 • Har funktioner som gör att kundens mål med besöket uppnås enkelt och smidigt
 • Är tillfredsställande att använda

Ja, detta kommer troligtvis göra att den nya kunden ge er en bra recension eller sprider ert företagsnamn vidare. Bra eller hur? Att sätta sig in i kundens skor är en riktig guldgruva! UX kan ge tydlig ökad försäljning.

 

Trendspaning

Några trender som vi ser redan nu har sett men som vi vet kommer öka och är kopplade till kundupplevelsen:

 • AI / Machine Learning: Detta är algoritmer som lär sig dina kunders beteenden och anpassar upplevelsen därefter
 • Voice Search: Istället för att knappa in en sökning på mobil eller dator tar vi en pratstund med vår högtalare där hemma för att få information
 • Chattbotar: En chattfunktion på webbplatsen som alltid är tillgänglig och kan ge besökaren snabba svar på de vanligaste frågorna eller exempelvis boka in möten

 

Visst är det ett spännande ämne? Är du nyfiken och vill veta mer så tveka inte att höra av dig till oss på Mobiplus. Vi undersöker din webbplats möjligheter och hur du på bästa sätt kan sprida ditt varumärke.

Redovisning aktietransaktioner MobiPlus AB (publ)

Havslyckan AB har 2018-11-22 överlåtit 500.000 aktier i MobiPlus AB till privat ägande hos Calle Mörck och Fredrik Alsgren.

Huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har gjort en omstrukturering i sitt ägande där man har överlåtit 250.000 aktier var till privat ägande; sammanlagt 500.000 aktier. Det sammanlagda direkta och indirekta innehavet är således oförändrat och huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har inga planer på att i dagsläget avyttra några av sina aktier vare sig privat eller via Havslyckan AB.

Transaktionerna redovisas hos Finansinspektionen i enlighet med gällande föreskrifter.

För ytterligare information

Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Läs som pdf

MobiPlus skriver ramavtal med Matverket

MobiPlus tecknar ramavtal med Matverket som innefattar betallösningar, drift och andra digitala tjänster till ett initialt ordervärde om ca 1,2 MSEK.

Matverket, med bas i Kungsbacka levererar måltidslösningar på ett modernt och brett sätt genom sina lunchrestauranger, catering, produktionskök och konceptet ”Home Meal Replacement” riktat mot skolmåltider, privata äldreboenden och företag.

Matverket har nu fått uppdraget att driva restaurangverksamhet på ett stort antal sjukhus i Västra Götalandsregionen och väljer därmed att fördjupa sitt samarbete med MobiPlus.

”Vi väljer MobiPlus som helhetsleverantör av system och tjänster till Matverket” säger Leo Gulin, VD på Matverket.

Det initiala ordervärdet uppskattas till ca 1,2 MSEK och innefattar såväl betallösningar till verksamheten som andra digitala tjänster, tillsammans med drift. Matverket har tidigare varit kund till MobiPlus dotterbolag Retailsolutions gällande betaltjänster men har nu valt att både bredda och fördjupa samarbetet kring fler produkter och tjänster tack vare MobiPlus breda portfölj.

”Det är jätteroligt att få möjligheten att stötta Matverket i deras ambition att leverera mat till hög kvalitet inom ett område som tidigare varit eftersatt. Möjligheterna att skapa en sammanhållen större lösning för våra kunder har verkligen vuxit sedan vi kom in i MobiPlus-koncernen” säger Ingemar Pålsson, ansvarig projektledare på MobiPlus.

 

För ytterligare information
Ingemar Pålsson, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 04
E-post: ingemar.palsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20/11 2018.

 

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q3 2018

Siffror i sammandrag

Koncernen

Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30)
– Intäkterna för första halvåret uppgick till 25 863 782 SEK (16 491 861 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -5 859 322 SEK* (-1 950 255 SEK**)

* Resultatet är belastat med ca -1300 tkr i engångseffekter relaterat till omställningar och
förändrade periodiseringsrutiner.
Resultatet är även belastat med goodwillavskrivningar med ca -1900 tkr. Ökningen består i
Retailsolutions på ca -700 tkr.
** Resultatet är 2017 även belastat med goodwillavskrivningar med ca -1200 tkr.

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)
– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 7 791 176 SEK (6 275 988 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -3 127 036 SEK (-704 568 SEK)

– Resultatet per aktie uppgick till -0.52 SEK (-0.36 SEK)
– Likvida medel vid periodens slut 1 457 733 SEK (5 695 203 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 437 000)
Siffror i parentes avser motsvarande period 2017.

Moderbolaget

Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30)

– Intäkterna för första halvåret uppgick till 6 975 464 SEK (5 900 209 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -531 847 SEK (-652 333 SEK)

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)
– Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 1 685 068 SEK (2 175 797 SEK)
– Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -401 530 SEK (-41 781 SEK)

 

VD har ordet

På intäktssidan uppvisar koncernen en tillväxt på 24% för det tredje kvartalet jämfört med föregående år. Den större delen är kopplad till gjorda förvärv men den totala avtalsvolymen har även vuxit under det tredje kvartalet jämfört med det första halvåret. Procentuellt har avtalen rörande sökmotoroptimering ökat mest, som en direkt konsekvens av interna utbildningsinsatser och kunskapsöverföring till säljorganisationen.

Tidigare effektiviserande åtgärder i form av omställningar belastar resultatet för det tredje kvartalet med ca 700 tkr. Förändrade periodiseringsrutiner av både intäkter och personalkostnader belastar resultatet med ca 600 tkr för koncernen under kvartalet. De ackumulerade goodwillavskrivningarna ökar jämfört med 2017 från ca 1200 tkr till ca 1900 tkr.

Arbetet med att bygga organisationen för framtiden har fortsatt under det tredje kvartalet. Utvecklingen av organisationen, intern kunskapsöverföring och en rad operativa förbättringar har präglat året för att bygga en organisation som ska erbjuda en starkare leverans och större kundnytta för MobiPlus nuvarande och blivande kunder i framtiden. Att bygga en rak och tydlig väg som MobiPlus kan gasa på in i framtiden för att kunna nå långsiktiga tillväxtmål med en god lönsamhet har varit nödvändigt för att koncernens sex bolag ska fungera som en organisation och därmed maximera de synergieffekter som eftersträvas. Många av dessa åtgärder börjar nu visa resultat där organisationen till allt större grad arbetar som ett team och nya kunder väljer att ge MobiPlus förtroendet att leverera fler produkter och tjänster än tidigare.

Arbetet med en uppdaterad affärsplan har fortsatt och ligger till grund för nya genomförandeplaner för olika affärsområden såväl som framtagandet av individuella utvecklingsplaner för alla anställda. Detta arbete resulterar även i en uppdatering av varumärkes- och kommunikationsplanen för att avspegla den utveckling av koncernens erbjudande som skett.

MobiPlus har under det tredje kvartalet investerat i både en förbättrad servermiljö och utveckling av de egenutvecklade produktplattformarna, vilket lett till flera spännande affärer. Bland annat håller kapaciteten för e-post och SMS-utskick på att mångdubblas för att klara av kraven från fler och större kunder. Att nu drifta alla tjänster i en egen miljö kommer förbättra såväl tillgänglighet och tillförlitlighet som sänkta kostnader för MobiPlus. Dessutom kommer vässade plattformar öka leveranseffektiviteten och därmed lönsamheten för utvecklingsprojekt.

Kunskapsöverföringen mellan MobiPlus-bolagen har även resulterat i större och bredare affärer efter sommaren där kunderna väljer att lägga en större del av sina digitala affärer hos MobiPlus. Att många kunder nu köper produkter och tjänster från flera olika av MobiPlus affärsområden visar på att potentialen i att erbjuda en bred portfölj av tjänster är stor.

Det fjärde kvartalet brukar historiskt vara mycket starkt för flera av MobiPlus-företagen med Black Friday, Cyber Monday och julhandel som höjdpunkter och förhoppningen är att orderingången ska vara än bättre än tidigare år tack vare det både breddade och vässade produkt- och tjänsteutbud MobiPlus nu kan erbjuda.

Fredrik Danielsson, VD

 

Väsentliga händelser under perioden
• Uppsättning av ny servermiljö för förbättrad drift av hostade lösningar.
• Utökning av säljorganisationen
• Skånetrafiken förlänger samarbetet med Retailsolutions avseende betal- och integrationslösningar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Fredrik Danielsson ersätter Fredrik Alsgren som VD i oktober.
• Fredrik Alsgren tillträder ny roll som strategisk chef.
• Inflytt i nya lokaler i både Göteborg och Borås.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapportdatum
Bokslutskommuniké – 29/1 2019

 

För ytterligare information
Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/11 2018.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

Felaktig information om kallelse till extra bolagsstämma publicerad

Igår den 5 november publicerades felaktigt i Dagens Industri en kallelse till extra bolagsstämma.

Det är ingen bolagsstämma planerad den 27 november 2018.

 

För ytterligare information

Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

Våra 7 bästa tips inför Black Friday och Cyber Monday

Snart är höstens största shopping helg här. Den 23-26 november smäller det. Har du planerat dina kampanjer och förberett er marknadsföring för årets Black Friday och Cyber Monday? Annars är det hög tid för det.

Vi hjälper dig på traven med våra åtta bästa tips som gör att även du som mindre eller medelstor handlare kan lyckas konkurrera med jättarna i branschen.

 

Vad visar er data från tidigare år?

Genom att analysera kundernas beteenden från tidigare år kan du se vilka av era kampanjer som haft bäst effekt. Titta på vilka nyckelord, vilket innehåll och vilka typer av erbjudanden som gett bäst resultat. Kom besökarna till din e-handel via Google, sociala medier, SMS eller nyhetsbrev?

För dig med e-handel finns all denna information i Google Analytics. Tillsammans med statistik från Google Ads, Google My Business, Facebook Insights etc där du får ännu mer data om respektive kanal får du en samlad bild av vart dina kunder kommer ifrån. Har du en fysisk butik kan du få ut mycket användbar information från ert kassasystem. Tillsammans ger detta en god idé om vilka marknadsföringsstrategier och kampanjer du bör köra med i år. Tänk också på att låta kanalerna samverka med varandra, så att budskapen kommer ut till rätt målgrupp i rätt kanal.

 

Stick ut med dina e-postutskick

E-postmarknadsföring håller än. E-post kan tyckas gammalt och tråkigt men det är fortfarande en av de effektivaste vägarna att få kunderna att handla. Så lägg lite extra tid på dina e-postkampanjer och du kommer att tjäna på det. Några enkla tips:

 • Satsa på ett enkelt, tydligt meddelande med ett väldigt attraktivt erbjudande som nämns redan i ämnesraden. Det kan vara till exempel ”50% på hela din beställning, gäller till midnatt!”
  Ett tydligt budskap fungerar som en så kallad Call-to-action som gör att kunden öppnar ditt mejl.
 • Skicka med en gratis present med varje order som överstiger ett visst värde. Gratis är gott och ett klassiskt sätt att öka ordervärdet då kunder gärna lägger till en vara i ordern när det innebär att de får en gratis present. Ett tips är att ta tillfället i akt vid Black Friday och Cyber Monday och skicka med något som ni själva vill bli av med som exempelvis en utgående kollektion.
 • Förläng rean i sista sekunden. På så vis fångar du upp kunder som hade tänkt handla men som ej hunnit. Genom att förlänga rean när konkurrenterna slutat med sin och kommunicera ut det till kunderna med ett nytt e-postutskick i stil med ”Rean förlängd, 50% på din order i 24H” kan du sticka ut i bruset och öka försäljningen.
 • Kör en tävling under rean som till exempel att alla som handlar under Black Friday är med i utlottningen av något. Tänk på att det du ger bort behöver vara attraktivt nog att få kunderna att handla. Om det inte är er egen produkt, kontakta leverantören och be dem skänka varan till er då de får gratis marknadsföring genom er kampanj.
 • Stressa kunderna att snabba på med sitt köp. Detta kan du göra bland annat genom att skicka ut ett nytt e-postmeddelande med rubriken ”bara ett fåtal kvar till kampanjpris”, ”beställ direkt innan lagret tar slut” eller ”erbjudande snart slutsålt”. Stress hos kunden får kunden att agera snabbare och genomföra sitt köp utan att fundera en extra gång.
 • Gå mot strömmen och gör tvärtom. Skicka ut e-postmeddelande med ämnesraden ”Därför har vi inte rea” som motiverar varför ditt företag inte väljer att rea eftersom ert fokus är hållbar konsumtion och företaget därför skänker 100% av vinsten till välgörenhet. Detta är ett sätt att sticka ut i mejlkorgen och samtidigt ger det en positiv bild av ert varumärke att företaget ger tillbaka till något som ligger er varmt om hjärtat.

  Vill du ha fler tips om e-post, se vår tidigare artikel ”så gör dina e-postutskick succé i sommar”

 

Kör hårt med hashtags i sociala medier

Om du inte redan arbetar med sociala medier är detta rätt tid att börja. Just i samband med Black Friday, Cyber Monday och inför jul är människor ute extra mycket på Instagram, Facebook, Youtube m.m. för att hitta erbjudanden. Sätt upp en genomtänkt innehållsstrategi för de marknadsföringskanaler du använder och glöm inte använda hashtaggarna #blackfriday och #cybermonday i sociala medier.

 

Se över annonserna på Google Ads, Facebook m.m.

Vid stora kampanjhelger som Black Friday och Cyber Monday är det extra viktigt att dina annonser är anpassade för de kampanjer du kör just nu. Skräddarsy annonserna med tydligt budskap. ”Passa på, kampanjen gäller endast den 23/11”.

Pausa allmänna kampanjer så du inte råkar visa ett allmänt budskap för en potentiell kund. Tänk också noga igenom vilka sökord du vill att din kampanj ska synas på, och sätt sökord som du inte vill förknippas med som negativ sökord i Google Ads.

Fundera över vilka dagar och tidpunkter som är bäst att satsa på för er. Det är viktigt att ha en genomtänkt strategi hela vägen, allt från hur stor budget som ska spenderas på annonserna och vem de ska visas för.

 

Var redo för mobilen

Vi har påtalat det tidigare och vi säger det igen, din webbplats måste fungera bra för mobilanvändare – annars kommer du att förlora affärer. Andelen som surfar mobilt bara ökar och ökar. Om du skickar ut kampanjkoder via SMS och e-post men saknar en mobilanpassad landningssida kommer du få ett betydligt sämre utfall av annonseringen än om din webbplats är byggd för mobilanvändare.

Testa själv, hur upplever du din webbplats när du surfar på den med din mobil. Om du stör dig på något är risken stor att kunderna stör sig ännu mer på det. Att tänka på UX (user experience) är idag a och o. Det kommer inom kort artiklar om hur du ska tänka runt UX, men vi vill uppmärksamma dig på begreppet redan nu.

 

Rörligt engagerar

Vi scrollar dagligen långt i våra sociala flöden. För att ditt företag ska stå ut och få våra ögon att fastna mer än en halv sekund behövs något extra. I många fall kan detta extra vara en filmsnutt. Idag kan alla spela in en film och använda för marknadsföring. Med dagens teknik kan du enkelt göra en kort film med din mobil och publicera på sociala medier. Du kan få bra effekt med film utan att anlita proffs. Titta hur andra gör och testa dig fram.

 

Låt inte dina kunder överge sina kundvagnar

Många kunder lägger varor i varukorgen men slutför inte sina köp. Det finns många orsaker till att de gör det, men uppmärksamma dessa kunder genom ett mejl, SMS eller retargeting-kampanj så har du stor chans att de slutför sitt köp. Vilken kanal som är bäst att använda beror på vart i köpresan kunden är, om det är en ny eller befintlig kund. Analysera dina övergivna varukorgar och ge kunderna ett bra erbjudande som passar dem.

 

Event Days of entrepreneurship 2018 med Drivhuset

Yes box! Drivhusets entreprenörsdag 2018 tidigare i veckan var välbesökt.

Först ut var Drivhusets verksamhetschef Sarah Norving, som hälsade oss alla varmt välkomna och talade om både entreprenörer, intraprenörer och kombinatörer.

Årets talare var radarparet Josefin Dahlberg och Vanja Wikström samt superentreprenören Jarno Vanhatapio (Nelly.com, ZooZoo.com och nu senast NA KD).

 

Dream Big! Radarparet Josefin Dahlberg (entreprenör och bloggare) och Vanja Wikström (momtrepreneur och grundare av bl. a. GlamMom.se) sprudlade av energi när de gick upp på scenen, två supergoa brudar som gav många bra tips till blivande entreprenörer. Några av många var följande;

 • Träna på att våga – och våga våga!
 • Våga misslyckas
 • Våga börja om, välja om och välja nytt
 • Våga göra din egen grej
 • Strunta i vad andra tycker

De pratade om misstag, att ett misstag inte behöver vara något dåligt, utan det är bara så att något du testat inte blev som du tänkt och att det största misstaget du kan göra är att inte våga testa det liv du vill leva.

Ett av tjejernas favoritcitat;

’Gör en sak varje dag som skrämmer dig’ – Eleanor Roosevelt

Här kan jag även tipsa om deras podcast ”Josefin och Vanja” där de Girl Power-peppar sina lyssnare till att skapa sig en vardag man älskar och där de ger sina bästa tips på hur man når sina mål i livet.

 

Jarno är skapare till både Nelly.com, ZooZoo.com och nu senast NA KD, där man är extremt framgångsrik och skeppar produkter världen över. Här snackar vi superentreprenör!

Jarno delade även han med sig av många tips, tankar och rena fakta. Han pratade bland annat om Fast Fashion Online, Survival Values vs Self Expression Values samt Marketing strategy – Build, Engage, Convert.

Även Jarno delade med sig av ett par citat;

’Summan av alla problem vi löser blir värdet av bolaget’- Martin Lorentzon, founder of Spotify

’You just can’t beat the person who won’t give up’

Hans tipsade om boken ’Svälj den fulaste grodan först’ – 21 sätt att få mer gjort på kortare tid’ och sa till oss att läsa den!

 

Detta var andra gången jag som student på utbildningen Digital business developer var med på detta event. Och det var minst lika intressant som förra året. Det jag tar med mig från denna dag är att en väg sällan är rak och att det är okej att misslyckas bara du fortsätter att ha drivet att ta dig upp ur diket.

’Go the extra mile, it’s never crowded’ – Dahlberg & Wikström

 

/Praktikant-Jenny

MobiPlus utser ny VD

MobiPlus tar avstamp med uppdaterad vision och målstyrning samt omfördelning av ledningsresurser.

De övergripande målen som kommer prägla MobiPlus arbete under de kommande åren är att etablera ett kunderbjudande och en leveransnivå i klass med ledande nischföretag inom respektive affärsområde som skapar tydliga fördelar att samla tjänster hos MobiPlus, en arbetsmiljö och kultur som lockar den bästa personalen till MobiPlus, samtidigt som bolaget skall visa en stabil tillväxt gällande såväl omsättning och kunder som ett team av medarbetare som växer i samma takt.

Som en del i att skapa förutsättningar för att nå dessa ambitiösa mål så har MobiPlus dragit slutsatsen att det i ledningen måste skapas större förutsättningar för att driva affärsutvecklande projekt. Därför har styrelsen beslutat att det kommer ske en rockad i ledningen där VD Fredrik Alsgren kommer få en ny, skräddarsydd, roll som kommer vara direkt underställd styrelsen för att driva långsiktiga projekt inom affärsutveckling och tillväxt. Till ny VD utses Fredrik Danielsson, tidigare COO på MobiPlus. Fredrik Danielsson var tidigare VD för Retailsolutions Sverige AB, som tidigare under året förvärvades av MobiPlus. Styrelsen ser att denna förändring kommer kunna skapa bättre förutsättningar för en god balans mellan den operativa driften och det strategiska arbetet när MobiPlus tar nya steg in i den digitala framtiden.

Fredrik Alsgren ser fram mot att tillträda den nya befattningen:
”Jag har sedan i somras funderat på min roll och hur vi ska kunna driva utvecklingsarbetet i koncernen. När vi nu satte oss med frågan i styrelsen blev det därför ett ganska enkelt beslut. Nu får jag möjlighet att lägga min tid på teknik och teknikutveckling vilket jag brinner för och som är framgångsfaktorer för bolaget i framtiden. Med Fredrik Danielsson får vi dessutom en VD som kan gå direkt in i verksamheten utan att vi tappar tempo.”

VD, Fredrik Alsgren.

 

För ytterligare information
Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18/10 2018.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

Best of Brighton – missa inte vår artikelserie

Håll dig uppdaterad för vad som gäller inom digital marknadsföring

 

Nu har det gått två veckor sedan vi besökte BrightonSeo för höstens stora SEO-konferens och vi kan minst sagt meddela att vi matades fulla med nya möten, intryck och nyheter inom den digitala världen.

Under denna höst kommer vi publicera en artikelserie med godbitar från konferensen, tips för hur du inom digital marknadsföring kan skapa bättre synlighet för din webbplats samt hur viktigt det är att sprida ditt varumärke på rätt sätt.

 

Fyra höjdpunkter som briljerade lite extra

 • Känna inspirationen flöda efter möten med alla coola branschmänniskor
 • Greg Grifford – ren och skär underhållning om lokal SEO
 • Aiden Carrol – gå in och följ denna färgstarka karaktär på Twitter om du gillar humor, UX och kundresor
 • Utbyta idéer och tankesätt med människor från hela världen

 

I artiklarna kommer vi bland annat fördjupa oss inom området UX (user experience / användarupplevelse) och marknadsföringstrenden influencers. För hur påverkar UX och hur använder man egentligen UX för att förbättra kundens upplevelse av såväl företaget men också webbplatsen? Och hur kan man använda sig av influensers för att sprida sitt varumärke?

Spännande eller hur? Följ oss för att inte missa hur du kan förbättra din digitala närvaro och hur du med olika medel har möjlighet till ökad konvertering.

 

Happy reading!