Nio tecken på att ett föråldrat kassasystem skadar din verksamhet.

Vilka av följande varningstecken lider ni av? Butiksdatasystemet är i mångt och mycket informationskärnan i en butiksverksamhet. Det ska hålla koll på produkter, priser, lager, kunder och kampanjer och dessutom leverera relevanta och överskådliga rapporter. När allt fungerar så flyter verksamheten på bra och alla delar av butiken är tydligt sammankopplade. Först då kan man …

Innovationsdrivet digitalt handelsföretag i 7 steg

Hitta rätt strategier för ditt företag att möta framtiden Teknik och digitalisering förändrar hur vi konsumerar och handlar varor och tjänster i ett allt snabbare tempo, det förändrar till och med vår definition av vad en butik är. Handlare måste idag lära sig att bemästra konsten att förutse vad och hur konsumenter vill handla innan …