Sökmotoroptimering är en väsentlig beståndsdel för ett företags digitala närvaro och är något som ingår i Mobiplus tjänster. Som sökmotorexpert har Emelie en central roll för att få våra kunder att synas bättre online och ser till att allt rullar på som det ska. En nyckelperson i ett brett område helt enkelt som ni får läsa mer om här.

Berätta om din roll på Mobiplus

Jag har hand om SEO, (från engelskans Search Engine Optimization reds anm.), vilket betyder att jag strävar efter att öka kundernas synlighet på Google och hur vi på Mobiplus kan bygga upp deras varumärke runtomkring. Jag gör analyser, ser utvecklingsmöjligheter, skriver texter och planerar för hur vi hjälper kunderna att nå ut bättre. Det är viktigt att inte stirra sig blind på en och samma sak utan att se fler möjligheter.

Hur kom du i kontakt med företaget och hur ser dina tidigare erfarenheter ut?

Jag har tidigare arbetat på två olika SEO-byråer och kände att jag ville bredda mitt arbetsområde och jag hittade Mobiplus som också riktade sig till SMS och nyhetsbrev. Det kändes som ett företag med det lilla extra vilket jag tyckte var spännande.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig?

Dagarna varierar väldigt mycket utifrån kundernas behov och olika situationer. Man får anpassa sin dag vilket gör att arbetet aldrig blir monotont. Det är väldigt varierande med olika projekt som leder till ett livligt och kul arbetssätt.

Vad jobbar du med just nu?

Det är en väldigt salig blandning av kunder i olika branscher. Allt ifrån mode till hantverk och byggindustrin, så variationen på kunderna är stor. Det jag jobbar med just nu är att undersöka deras möjligheter att bättre nå ut på den digitala marknaden. Det innefattar själva SEO-arbetet, att undersöka hur besökarna använder deras hemsida och andra metoder för att nå ut till fler kunder.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

Jag skulle nog säga kollegorna framförallt. Man är ändå åtta timmar på en arbetsplats så det är viktigt att dynamiken fungerar och vi är som en stor familj. Dagarna är varierande som i sin tur gör att man utvecklas. Det uppstår alltid olika situationer och det är viktigt att hålla sig uppdaterad med att bland annat hålla koll på vad som händer på marknaden, vilket jag tycker är riktigt kul.

Vilka egenskaper har en bra SEO-specialist tycker du?

Att vara lyhörd är jätteviktigt samt att man försöker förstå vad kunden egentligen vill. Det är betydelsefullt att vara tydlig och att ha en förmåga att läsa av kunden eftersom SEO är ett så brett ämne och det är viktigt att anpassa det till kundens nivå, så de förstår allt vad man säger. Det är samtidigt viktigt att se till helheten och inte bli fast i ett hörn med SEO utan att man ska sätta varje användare och deras situation i första hand. Man ska gärna tänka utanför gränserna och se till så att hela hemsidan mår bra med texter och bilder.

Vilka är de största utmaningarna i din roll?

En utmaning kan vara att hänga med i utvecklingen. Man måste alltid vara på tårna och ha ett driv för att undersöka uppdateringar och vara med när utvecklingen sker.

Vad är det som gör att du trivs med att jobba hos Mobiplus?

Det är hela företaget och att vi erbjuder så många olika tjänster och produkter som kompletterar varandra. Även det att vi har support och leverans och har alla bitar på samma ställe, vilket ger oss en enorm styrka som grupp. Samtidigt som det finns stora utvecklingsmöjligheter på företaget.

Hur skulle du förklara Mobiplus för någon som inte jobbar här.

Vi är en helhetsleverantör av digitala lösningar och vi erbjuder alltifrån fysiska kassasystem till e-handelslösningar, och annonsering i olika kanaler till nyhetsbrev och sms. Vi hjälper våra kunder att synas på Google och erbjuder webbutveckling. Med andra ord är det en salig blandning av tjänster och produkter.

Varför skulle en kund välja Mobiplus som leverantör?

Du som kund kommer bara behöva ha en kontakt som löser allt åt dig. Vill du bygga en ny hemsida? Undrar du hur Instagram fungerar eller har du ett varumärke du vill nå ut med? Är det så att du har en fysisk butik eller e-handel och behöver en partner som både kan hjälpa dig komma igång och även vara den som stöttar upp under vägens gång? Då är det oss du ska kontakta.

‹ Tillbaka