Så mycket av det vi älskar på samma ställe!

Det är inte så att vi vill trycka ut reklam för olika företag i våra nyhetsbrev men ibland kommer vi i kontakt med företag som vi bara måste lyfta fram. Ett företag som blandar ung företagsamhet, digitala kanaler, e-handel, lokalt engagemang och framför allt ett engagemang i en väldigt viktig miljöfråga.

Cleansea är ett UF-företag baserat i Örebro som drivs av två killar, Lukas och Dennis, med en stor kärlek till havet som går på gymnasiet. Affärsidén är att sälja snygga armband och använda intäkterna till att rensa skräp och skadlig plast från vår vackra kust

På grund av sitt läge i förhållande till land och strömmar driver ca 7000 kubikmeter plast upp på den svenska västkusten varje år vilket gör den till en av de mest nedsmutsade kustremsorna i hela Europa. Ungefär 80% av plasten kommer inte från svensk nedskräpning, utan förs till den svenska kusten från havet via havsströmmarna. Detta är problematiskt, inte bara för att det förfular och är otrevligt, utan också skadligt för fisk, fåglar och däggdjur som äter eller trasslar in sig i plast. Dessutom bryts plast i havet ner till mikroskopiska plastpartiklar som hamnar i maten vi äter.

Sedan plast började användas i stor skala på 60-talet har plasttillverkningen i världen tjugodubblats och årligen produceras det över 300 miljoner ton plast. Eftersom plast tar otroligt lång tid att brytas ned så innebär det att ungefär 8 miljarder ton plast som tillverkats finns kvar på jorden. Det uppskattas att ca 150 miljoner ton av denna plast nu finns i jordens hav. Mycket av denna plast spolas nu upp på vår västkust.

För att vara en liten del av lösningen på detta problem som påverkar oss alla så startades Cleansea UF för att, som icke-vinstdrivande organisation, finansiera uppstädning av västkusten från plast och annat skräp. För att finansiera detta arbete så säljer man Cleanseas snygga armband så att man stolt kan visa att man stödjer detta viktiga arbete. Varje armband betalar för ett kilo insamlat skräp.

Målet är att man ska ha samlat in 1000 kilo skräp fram till maj i år och i dagsläget har man drygt 600 kilo kvar att samla in. För att maximera nyttan så sorteras allt skräp in i olika kategorier och återvinns. På så sätt så hjälper man till att mindre ny plast behöver produceras för att sedan sluta sina dagar tillbaka i havet.

Vi på Mobiplus vill uppmuntra alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners att gå in på cleansea.co och bidra till detta viktiga arbete genom att köpa de snygga armbanden!

Avslutningsvis ger Cleansea några tips på hur vi alla kan hjälpa till för att förebygga att mer plast hamnar i våra hav och längs vår vackra kust;

Sluta använda engångsartiklar i plast!

Plastpåsar, flaskor, bestick och sugrör utgör mycket av skräpet man samlar in. En normal person använder ungefär 11 000 plastpåsar under en livstid och bara genom att återanvända varje påse en gång så halverar man den mängden. Om vi undviker onödiga produkter som sugrör och engångsbestick så hjälper vi miljön ännu mer.

Återvinn plasten!

Bara ca 9% av all plast som produceras lämnas idag för återvinning. Ju mer vi återvinner desto mindre ny plast behöver produceras.

Hjälp till att städa!

Även om det är så enkelt som att fylla en påse med skräp och ta med när man är ute vid havet så hjälper allt till. Det blir mer och mer populärt att anordna strandstädning som en social aktivitet med grannar och vänner. Dessutom är det så att skräpet som spolas upp på land lika lätt kan spolas tillbaka i havet där det bryts ner.

Det var slutet på denna lilla reklam för ett företag skapat av ungdomar med ett tydligt och viktigt mål. Vi tycker de på ett jättebra sätt använder den digitala kanalen för att uppmärksamma en stor fråga.

Vi på Mobiplus har köpt armband för att visa vårt stöd och vi hoppas att ni vill göra det också! Så in på cleansea.co och beställ till er själva, kollegor, vänner och familj redan idag!

‹ Tillbaka