Användare idag är on-the-go sökare

Idag är Google ett självklart hjälpmedel i vardagen där vi söker information om det mesta, allt ifrån fakta, recept, närliggande bensinmack till tjänster och produkter, oavsett var vi befinner oss. Hur vi söker information är på väg att förändras och det har faktiskt redan smygstartat. Google utvecklar ständigt nya funktioner och uppdateringar som gör det mer bekvämt för dig när du söker efter information, produkter eller tjänster. Detta påverkar ju självklart också hur ditt företag syns utåt och har potential att upptäckas av nya kunder.

 

Google Voice Search

En trend som ökar och som nu förespås att ta över marknaden mer och mer är Google Voice Search. Detta fenomen är inte helt nytt men marscherar framåt i snabb takt och det gäller att hänga med i svängarna. Vi är ständigt uppkopplade online genom våra mobiler och andra mobila enheter medan vi är på språng. Därför är det inte helt oväntat att det finns fördelar att prata med sina enheter istället för att skriva manuellt på dem. Genom röstsökning skapas en mer mänsklig konversation mellan dig och din enhet vilket också medför att det är möjligt att göra flera saker samtidigt.

 

Här är några tips för hur ditt företag kan optimera er in på marknaden genom röst och därmed nå ut till on-the-go sökare:

 

Tänk longtails med influenser av talspråk

Genom röstsökning är det viktigt att tänka på att traditionellt formulerade SEO-anpassade sökord och fraser blir längre än vanligt. Ett vanligt utryck inom SEO är så kallade longtails. Detta innebär att istället för att använda enstaka sökord kombineras flera sökord och ord till fraser för att på så vis ha möjlighet att synas bättre i sökresultaten. När det gäller röstsökning ska man tänka ett steg längre och använda sig av longtails men även i kombination av ord som kan förekomma i en vanlig konversation.

Google my business

Se till att äga din Google my business då röstsökning är fördelaktigt för lokala företag och även att ditt företag är uppmärkt med rätt branschkategori. Genom att ha korrekta och uppdaterade uppgifter som adress, öppettider och bransch finns större möjlighet att just ditt lokala företag dyker upp i sökresultatet.

FAQ -sidor

På många webbplatser finns idag anpassade sidor för vanligt förekommande frågor som enkelt och snabbt ska besvara besökarens fråga. När det kommer till röstsökning blir felstavningar oviktigt och talspråk mer vanligt. Börja med att vara uppmärksam på vad dina kunder efterfrågar och notera även meningsuppbyggnader på de mest förekommande frågorna som kommer in via mejl eller telefon. Sprid ut frågorna på olika FAQ-element på respektive sida där de relevanta frågorna är kopplade till specifika produkter, tjänster osv. När sedan en fråga ställs via röstsökning kommer frågan kopplas ihop med en relevant FAQ-sida och just ditt företag har chans att synas i sökresultatet.

 

Genom att teknologin ständigt serverar oss nya möjligheter, bekvämligheter och flexibilitet är det viktigt att hålla sig i framkant som företag. Detta oberoende av vilken bransch det gäller då både befintliga och potentiella kunder ständigt kommer vara på jakt efter nya, snabba och smidiga lösningar.

‹ Tillbaka