Vi träffar Fredrik Danielsson, ny VD för Mobiplus

I slutet av oktober bytte Mobiplus VD och Fredrik Danielsson, tidigare CAO, tillträdde posten. Fredrik kom in i Mobiplus organisation i och med uppköpet av Retailsolutions Sverige AB vid årsskiftet. Vi satte oss ner med Fredrik under en hektisk dag på Mobiplus nya huvudkontor i Sisjön i Göteborg.

FAKTA – Fredrik Danielsson

Aktuell: Ny VD för Mobiplus sedan oktober.

Bor: I centrala Göteborg och sommarställe i Frillesås.

Familj: Gift med Jessica.

Utanför jobbet: Reser, gärna till USA. Långa middagar med vänner och följer Formel1 slaviskt.

Grattis till nya jobbet! Hur känns det?

Tack! Det känns spännande och stimulerande att få detta förtroende för organisationen, speciellt i den fas företaget befinner sig i.

Kan du beskriva din bakgrund?

Urgöteborgare och tidigare racerförare som utbildade mig till civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg. Har som många göteborgare en bakgrund på Volvo men även på Ikea innan jag 2010 startade eget med fokus på IT-lösningar till retailbranschen. När Mobiplus kom in i bilden under 2017 så kändes det som rätt steg för Retailsolutions att bli en del av ett större sammanhang och kunna hjälpa våra kunder med en större verktygslåda.

Vad kommer du kunna tillföra företaget som VD?

Jag hoppas kunna bidra med att skapa en både tydlig och trygg kultur där alla medarbetare känner att de på ett konkret sätt hjälper företaget att nå de målsättningar som satts upp. Vi är i en spännande fas där ett antal företag på kort tid blivit en del av samma organisation och jag tänker fortsätta det arbete jag gjort under året med att sätta gemensamma strukturer och arbetssätt för att bygga en helhet som blir starkare än delarna.

Det senaste året har det investerats mycket tid och pengar i att bygga ihop organisationen och nu är det viktigt att säkerställa en högre lönsamhetsnivå i alla verksamhetsdelar för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Vilka är de största utmaningarna den närmsta tiden?

För mig handlar mycket om att bryta ner den affärsplan och de målsättningar som finns till konkreta planer och uppgifter som möjliggör att hela teamet hela tiden jobbar för att bolaget ska utveckla sig i rätt riktning. Sedan är vi ett ganska litet företag med ett väldigt brett erbjudande vilket gör att vi måste bygga ett större team för att kunna hinna med att leverera på alla uppdrag vi får från våra kunder.

Hur ser du på ditt ledarskap?

Jag är jätteglad att vi har ett så fantastiskt gäng av medarbetare som verkligen ger allt för våra kunder. Mitt jobb handlar mycket om att se till att våra medarbetare har de förutsättningar och verktyg de behöver för att fortsätta hjälpa våra kunder att lösa sina digitala utmaningar. Arbetet med att skapa en vänlig, inkluderande och stimulerande miljö för våra medarbetare, både nuvarande och framtida, behöver hela tiden ligga i fokus.

Hur ser du på Mobiplus och framtiden?

De flesta digitala lösningar lutar ju i stor mån på varandra och enkelheten för våra kunder i att ha en leverantör och kontaktyta för stora delar av den digitala affären märker vi ju en stor efterfrågan på. Jag vill att vi ska odla täta partnerskap med våra kunder där vi hjälper våra kunder att utvecklas. Att fokusera på de positiva effekter våra kunder efterfrågar och de problem vi löser istället för att prata om våra produkter och tjänster kommer på ett tydligare sätt visa på de lönsamma effekterna av en framgångsrik digitalisering.

‹ Tillbaka