Sverige visar vägen för mobil e-handel

Sverige är ledande i Skandinavien när det gäller e-handel från mobila enheter. En ny undersökning från företaget Criteo visar att 36 procent av alla svenska e-handelstransaktioner under årets första kvartal genomfördes från en mobil enhet.

Under det första kvartalet 2015 gjordes 36 procent av alla e-handelstransaktioner i Sverige från en mobil enhet, något som gör Sverige till ledande nation i Skandinavien för mobil e-handel. I Norge är motsvarande siffra 32 procent och i Danmark 26 procent. Det framgår av den senaste upplagan av State of Mobile Commerce Report, en marknadsundersökning som genomförs varje kvartal av företaget Criteo.

Jämfört med länder som Japan och Sydkorea ligger dock hela Skandinavien efter. På dessa marknader sker redan i dag majoriteten av e-handelstransaktionerna i en mobil enhet.

– Den enorma tillväxten av mobila transaktioner visar att konsumenter nu blivit bekväma med att handla via sina smartphones oberoende vilken typ av inköp de gör. Det finns verkligen ingen gräns för den här tillväxten, mobilen står redan i dag för över hälften av alla e-handelstransaktioner på avancerade marknader som Japan och Sydkorea, säger Jonathan Wolfe, global produktchef på Criteo.

Rapporten visar också att mobiltelefoner är den dominerande plattformen för mobila köp och att surfplattorna har tappat mark på e-handelsområdet. Förklaringen tros ligga i förbättrade betalningslösningar och större skärmstorlekar på mobiltelefonerna.

Ladda ner hela rapporten: www.criteo.com/resources/mobile-commerce-q1-2015

KÄLLA: IDG.se 2015-04-09

Mobil datatrafik väntas åttafaldigas till 2020

Ericsson räknar med att den mobila datatrafiken kommer att åttafaldigas mellan åren 2014 och 2020, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxt på 40 procent under perioden. Det framgår av Ericssons Mobilitetsrapport, som publicerades på tisdagen.

Tidigare var Ericssons prognos att den mobila datatrafiken skulle tiofaldigas mellan åren 2013 och 2019.

“Vi ser ingen underliggande förändring i tillväxttrenden för abonnemang och mobil datatrafik jämfört med vår tidigare prognos”, säger Peter Jonsson, medförfattare till Ericssons Mobilitetsrapport och verksam inom strategisk marknadsföring vid Ericsson Networks, till Nyhetsbyrån Direkt.

Liksom tidigare räknar Ericsson med den mobila datatrafiken uppgår till 20 exabyte per månad år 2019 och i den nya prognosen väntas trafiken öka till 25 exabyte per månad år 2020.

“Det stigande antalet av smartphoneabonnemang är den främsta orsaken bakom den mobila datatrafiktillväxten. En ökad konsumtion av mobil data per abonnemang – som främst drivs av videoanvändning – bidrar också till denna tillväxt”, skriver Ericsson.

År 2020 väntas omkring 90 procent av världens befolkning över 6 års ålder ha en mobiltelefon och antalet smartphoneabonnemang väntas uppgå till 6,1 miljarder.

Den snabbaste tillväxten i marknaden sker i Indien och Kina, där antalet nya mobilabonnemang ökade med netto 18 respektive 12 miljoner under det tredje kvartalet 2014. Totalt tillkom 110 miljoner nya mobilabonnemang globalt under tredje kvartalet och .

Under tredje kvartalet var 65-70 procent av alla telefoner som såldes smartphones, jämfört med 55 procent tredje kvartalet i fjol. Antalet smartphoneabonnemang väntas öka med 800 miljoner under 2014 till totalt 2,7 miljarder.

“2014 är ett starkt år för smartphones. Prognosen för nästa år är 600 miljoner nya smartphoneabonnemang och för 2016 ligger prognosen på 700 miljoner”, säger Peter Jonsson.

Det globala antalet mobilabonnemang väntas öka till 9,5 miljarder 2020 från 7,1 miljarder 2014, varav lte spås uppgå till 3,5 miljarder 2020 jämfört med 400 miljoner i år.

Video fortsätter att vara det snabbast växande segmentet inom mobil datatrafik. Mobil videotrafik väntas växa tiofalt och svara för 55 procent av all mobil datatrafik år 2020, enligt Ericsson.

KÄLLA: DI 2014-11-19

Elefant-sms räddar liv i Indien

Att fokusera på mobiltelefonen i trafiken är ofta farligt, men med elefanter i farten kan det också rädda liv.

I Valparai i den indiska delstaten Tamil Nadu har antalet förolyckade som blivit nedsprungna av elefanter gått ned med två tredjedelar sedan ett varningssystem via sms infördes 2012. Idén kom när miljögruppen Nature Conservation Foundation (NCF) insåg att många dödade bybor skulle ha kunnat klara sig om de varnades för rusande elefanter.

— Tidigare visste vi aldrig var elefanterna var. Nu har vi koll, tack vare sms, och känner oss mycket säkrare, säger tearbetaren Mani Megalai.

Elefanterna förflyttar sig ofta brådstörtat mellan skogar i området. Ett lokalt nätverk skickar nu regelbundna sms om var djuren befinner sig.

KÄLLA: METRO 2014-11-18

Sms till föräldrar minskar skolk

På några år har skolket på Stockholms stads grundskolor minskat från 2,9 till 1,7 procent, skriver Svenska Dagbladet.

På flera skolor har skolkandet mer än halverats.

Orsaken är de obligatoriska sms som skickas till barnens föräldrar vid skolk, enligt Stockholm stad.

-Det är vår analys, som även skolorna som använder sms-tjänsten vittnar om, säger Erika Isaksson på grundskoleenheten till tidningen.

16 av skolorna i staden är också med i ett pilotprojekt för att öka närvaron. Där ingår bland annat att personal från socialtjänsten är placerad på skolorna för att motivera eleverna som går och drar i korridorerna att dyka upp på lektionerna.

-Det blir en smittoeffekt. Ju fler som går på lektionen, desto svårare är det att inte gå dit, säger Claude Brochard, som placerats på Bredängsskolan, till Svenska Dagbladet

KÄLLA: GP 2014-11-16

”Från Big Data till Right Data till Smart Data”

Tore Thallaug, vd på direktmarknadsförarnas organisation Swedma, summerar intrycken från den stora DMA-konferensen i San Diego, USA.

Efter en vecka i San Diego på stora DMA-konferensen och möten med kollegor från hela världen har jag lite att fundera över.

Vad är de stora utmaningarna? Ser det annorlunda ut internationell än här hemma? Vart är vi egentligen på väg? Hur kan jag och Swedma på bästa sätt bidra och driva viktiga branschfrågor? Vad är och var befinner sig egentligen branschen?

Frågorna är många, hann jag tänka innan jag törnade in någonstans över Klippiga Bergen. Hemma och med en efterhängsen jetlag försöker jag nu sortera upp intrycken.

Vi är definitivt inne i en förflyttning mot allt mer digitala lösningar och kommunikation, det är också tydligt att mycket kretsar kring mobilen. Samtidigt är det många marknader, med USA i spetsen, där traditionell DM/DR också ökar och är en naturlig del av marknadsmixen.

På i stort sett alla marknader kommunicerar man i dag datadriven marknadsföring snarare än DM, vare sig huvudfokus är att sälja eller att bygga varumärke. Det blir allt mer fokus på information/data oavsett disciplin eller kanalval, vilket medför att all reklam- och marknadskommunikation blir allt mer direkt till sin karaktär. När det gäller information är vi i en process där vi gått från Big Data till Right Data och nu till Smart Data.

Det kan ses som en lek med ord och begrepp, men faktum är att branschen befinner sig i ett skifte från traditionell DM med kampanjer och kanalval till en ständigt pågående marknadsföringsprocess, där vikten av vederhäftig information och data är helt avgörande. Utan ett grundarbete med analys, segmentering och målgruppsurval samt genomföranden som mäts och följs upp, har kommunikationen svårt att bli relevant och långsiktig.

I all typ av kommunikation kommer data och digitala färdigheter samt interaktiviteten mellan avdelningar och kanaler etc. att vara ständigt närvarande och öka, många talar om Omnichannel. Företag måste ha en genomgripande strategi, den måste vara förstådd och gälla ”top down” och genomsyra den dagliga verksamheten från ledning och hela vägen ner i organisationen.

Ett resultat av utvecklingen är bland annat att Cannes Lions från och med nästa år kommer att dela ut lejon till den mest kreativa användningen av data och teknik. Dessutom kommer man ha en festival i festivalen som i två dagar ska fokusera på data och teknik, som verktyg för reklam- och kommunikation.

För oss som arbetar med reklam och kommunikation kan det vara positivt med tillgången på allt mer information och nya möjligheter att bearbeta densamma. Det ökar ju våra möjligheter att skapa relevant kommunikation med nyttiga erbjudanden. Vilket självklart också är till gagn för mottagaren, som då kan slippa irrelevant kommunikation. Samtidigt, med tillgång till allt större informationsmängder, följer ett stort ansvar att hantera denna data. Vi får inte en framgångsrik verksamhet om vi inte har en sund relation med kunderna.

Integriteten är en av de stora frågorna, kanske den största, i vår bransch och den är global. Jag och mina kollegor runt om i världen har liknande utmaningar i denna fråga. I land efter land pågår i dag en debatt som eskalerar i takt med att reklam och kommunikation tar allt större plats i vårt samhälle. Det är viktigt att vi tar ett långsiktigt ansvar med hållbarhet på alla plan om vi inte ska såga av den gren vi sitter på. Samtidigt som vi värnar öppna kanaler och en möjlighet att få använda oss av information och ny teknik för att kunna göra relevant reklam- och kommunikation, måste vi också agera med god sed, förtroende och respekt för konsumenten.

Jag blev ännu mer stärkt i min övertygelse om Swedmas och mina internationella kollegors roll efter årets DMA. Vi ska självklart värna och verka för ett sunt företagsklimat men också för ett sunt klimat mellan alla parter: näringsliv, konsumenter och samhälle i stort. Är vi inte i fas med vår omgivning hotar tyvärr ingrepp och lagstiftning, vilket vi alla förlorar på. Jag vet att det tyvärr finns företag och näringar som duckar för detta faktum och som agerar utifrån kortsiktigt vinster, men det kommer att straffa sig i längden.

I den bästa av världar är dagens möjligheter till relevant, långsiktig och hållbar reklam och kommunikation med rådande informations- och teknikutveckling helt fantastiska. Det finns enormt mycket positivt att glädjas åt. Det ges arbetstillfällen, många nya. Företag och konsumenter får nya möjligheter att utbyta information, mötas och göra affärer. Konsumenten får intressanta erbjudanden och ökade valmöjligheter. När företag expanderar och verksamheter växer skapas nya resurser till samhället och vår gemensamma välfärd.

Det är en spännande tid vi lever i och jag är glad att få vara med om den utveckling vi ser nu. Kan vi ta till oss det positiva och tona ner det negativa, har vi alla möjligheter att få vara med om en fin resa i vår bransch.

Apropå resa, nästa år blir det DMA i Boston – du hänger väl med?
Lev väl
Tore Thallaug,
vd på Swedma

KÄLLA: DAGENS MEDIA 2014-11-12

Ny hemsida och nya möjligheter

Vi har nu äntligen lanserat vår nya hemsida och med detta planerar vi även att utvidga vårt redan breda tjänsteutbud med ännu fler tjänster.

Vi har bland annat ett helt nytt showroom för alla våra API-funktioner vilket gör att det nu är enklare än någonsin att lägga in dem som widgets dessutom i era egna applikationer.

Kontakta oss gärna så berättar vi naturligtvis mer och som alltid bollar vi fram den bästa lösningen för just er efter era önskemål.

Trenden att handla med mobilen

trend1

I år beräknas 535 miljoner konsumenter globalt att handla via en mobil enhet (källa: Goldman Sachs). Trenden att handla online med andra enheter än datorn blir allt vanligare, och det är idag viktigt för företag att ha en omnichannel-strategi. Allt fler satsar på att skapa en god kundupplevelse över flera kanaler, för att kunna bemöta kunden på ett bra sätt oavsett enhet eller plats denne väljer att handla från. Att ha en mobilanpassad webbshop blir allt mer självklart.

Mobil e-handel i Europa idag
I en studie om mobilanvändande i Europa visar det sig att 57 procent av smartphone-ägare har använt mobilen för att söka efter information när i samband med att de är ute och handlar (källa: Mobile Commerce Compendium).

I Storbritannien står mobila enheter idag för en tredjedel av all e-handel. I slutet av 2014 beräknar brittiska Imrg att siffran kommer att öka, och att hälften av försäljning inom e-handel kommer att ske via mobilen. Jämför man med 2010, då m-handeln stod för 1 procent, har e-handeln via mobila enheter ökat med hela 3 400 procent (källa: Imrg Capgemini quarterly benchmarking.

Enligt en ny studie är Storbritannien dessutom det land i Europa där det är vanligast att handla via mobiltelefonen. 32 procent handlar via sin smartphone varje månad. Detta jämfört med 15 procent i Tyskland and 19 procent i Sverige (källa: Tns Research).

Det är viktigt att tänka på hur ens webbshop fungerar och ser ut i mobilen idag; men det blir ännu viktigare framåt.

trend2

Infograph courtesy of PFSWeb

Företag om m-trenden
I Sverige slog blommor i mobilen nytt rekord på mors dag, och Euroflorist berättar att det skett en ökning med 300 procent av blombeställningar via mobilen i år jämfört med 2013. Interflora instämmer att de mäter av samma trend, det blir allt vanligare att handla blommor via mobilen.

I USA ökar försäljningen av resor via mobila enheter. Under 2014 beräknar Emarketer att 18 procent av alla resebokningar i USA kommer att ske via mobiler och surfplattor (källa: US Mobile Travel Sales to Increase 60% in 2014.

Varhuset John Lewis i Storbritannien pratar om en ökning med 44 procent av e-försäljning under julhandeln 2013 (källa: 14 reasons behind John Lewis’ 44% increase in online sales); detta tack vare deras omnichannel-strategi. John Lewis erbjuder idag appar som har inbyggda streckkodsscannar och interaktiva kartor för att hitta till närmaste butik, så väl som att alla butiker erbjuder sina kunder gratis wi-fi på plats. På så vis öppnar de upp flera kanaler för kunder att handla och samla information:

“Customers expect us to offer them a completely seamless service across all touch points and our job is to wire it all together,” säger onlinechef Mark Levis i en intervju med The Guardian.

I USA ser online biljettförsäljaren Fadango en uppsving av bokningar via mobilen. Senaste året har mobilköp ökat med 57 procent (källa: Fandango sees 57pc increase in mobile ticket sales. Mycket tros bero på den storsatsning som gjordes 2013 för att skapa innovativare produkter och video-upplevelser för mobila enheter.

trend3

Uniqlo lanserade nyligen mobilappen Utme som lpter användaren designa sin egen t-shirt i mobilen.

Kreativa kampanjer – från mobilapp till köp
Det blir även allt vanligare med kreativa kampanjer som uppmuntrar handel via mobilen genom interaktiva shoppingupplevelser. Japanska modemärket Uniqlo lanserade nyligen en mobilapp som låter dig designa din egen t-shirt direkt i mobilen; Utme – Design your own ut from your smartphone. Adidas lanserar i augusti den nya fotoappen #miadidas som tillåter dig att trycka dina egna foton på ett par sneakers och beställa dem direkt.

Mer statistik kring smartphones och m-handel världen över:

  • Mobil e-handel beräknas nå $626 miljarder år 2018 (källa: Goldman Sachs).
  • I slutet av 2013 beräknades 22% av världens befolkning äga en smartphone, i jämförelse med 5% år 2009. Det är en ökning med nästan 1,3 miljarder smartphones på fyra år (källa: Business Insider).

KÄLLA: eCommerce Institute 2014-06-13