E-post i mobil / surfplatta

Apple IOS 12

Öppna guide

Android 9 

Öppna guide

Inställningar för att läsa e-post på flera datorer

Tänk på att om du vill läsa din e-post i flera olika datorer, surfplattor eller mobiltelefoner, måste du bocka för att du vill spara en kopia av e-posten på servern i X antal dagar för att kunna läsa hem e-posten till flera ställen. Om du ej bockar för spara kopia på servern rensas e-posten bort från servern och går ej att hämta hem igen.

SSL

SSL är en säkerhetsinställning för e-post för att skicka krypterad e-post. När du valt att använda SSL krypteras alla e-postmeddelande automatiskt.

Mobiplus rekommenderar att SSL används. Det är extra viktigt på mobila enheter som bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner för att förhindra att ditt e-postkonto kan bli kapat. Ett e-postkonto kan bli kapat genom att någon ”lyssnar” på din inloggning på ett öppet nätverk, till exempel på en flygplats, hotell eller restaurang.

POP3, IMAP, SMTP – vad är vad?

POP3 hämtar hem meddelandena som ligger på servern till din e-postklient och lagras lokalt i din dator. När de tas hem till datorn raderas de från servern och frigör utrymme för e-postkontot på servern.

IMAP innebär att din e-postklient läser e-postmeddelandena från servern då alla meddelanden sparas på servern och ej lagras lokalt i din dator.

När du raderar meddelanden tas meddelandet bort direkt på servern. IMAP synkroniseras mellan dator och server och är därför en fördel när flera personer delar ett e-postkonto.

SMTP används för att skicka e-post, oavsett vilken inställning du har för inkommande mejl.

ActiveSync

ActiveSync används främst på mobila enheter.

Med ActiveSync kan du synkronisera din e-post, kalender och dina kontakter mellan din webbmejl och dina mobila enheter.

Det är viktigt att tänka på att all information lagras på ditt e-postkonto. När du lägger till nya kontakter och kalendernoteringar så sparas de i ditt e-postkonto och ej lokalt i din mobila enhet.

De försvinner alltså från din telefon eller surfplatta om du avinstallerar ditt e-postkonto. Du kan alltid komma åt detta i din webbmejl. Där kan du också exportera dina kontakter och din kalender som backup.